Home » Bus Routes » Bus Route 400 - Flixbus 400: Milano, Lampugnano => Venezia, Tronchetto - Flixbus

Bus Route 400 - Flixbus 400: Milano, Lampugnano => Venezia, Tronchetto - Flixbus


Bus Stops


  • 1 - Milano Lampugnano (A5)
  • 2 - Verona, Porta Nuova
  • 3 - Verona Porta Nuova
  • 4 - Padova
  • 5 - FlixBus Venice Mestre
  • 6 - Venezia Tronchetto