Home » Bus Routes » Bus Route 522 - Flixbus 522: Roma, Tiburtina => Bergamo, Autostazione - Flixbus

Bus Route 522 - Flixbus 522: Roma, Tiburtina => Bergamo, Autostazione - Flixbus


Bus Stops


  • 1 - Autostazione Tibus (12)
  • 2 - Bologna Autostazione
  • 3 - Modena, Terminal Via Gottardi
  • 4 - Verona, Porta Nuova
  • 5 - Brescia, A6
  • 6 - Bergamo, Autostazione