Home » Bus Routes » Bus Route N594 - Flixbus N594(Parte d'Italia): Villa San Giovanni, Porto dei traghetti => Roma, Tiburtina - Flixbus

Bus Route N594 - Flixbus N594(Parte d'Italia): Villa San Giovanni, Porto dei traghetti => Roma, Tiburtina - Flixbus


Bus Stops


  • 1 - Porto dei traghetti, Ferry terminal
  • 2 - Villa San Giovanni
  • 3 - Fermata Bus SITA - EAC
  • 4 - Roma Anagnina
  • 5 - Autostazione Tibus (13)